Socratisch Schrijven online

Virusvrij Socratisch Schrijven

Liefst live...

Schrijven is het formuleren van zinnen in wisselwerking met je eigen gedachten en doelen. In principe doe je dat alleen. Maar schrijven is ook interactie: met het beoogde publiek, en zeker ook met intieme lezers waarmee je gedachten en tekstflarden deelt nog voordat je die openbaar maakt. Het onschatbare belang daarvan kennen we goed uit onze ervaringen als schrijver en als schrijfdocent. Als mens leer je met je lichaam. Door bij elkaar te zijn, worden alle zintuigen aangesproken – en daar worden teksten beter van, zoals we vaak zeggen.

Als het enigszins kan, geven we onze beproefde workshops in levende lijve. In een groepje van maximaal vijf mensen (4 deelnemers en één trainer) gaan we dan twee dagen lang geconcentreerd en toegewijd samen in één ruimte schrijven. De ruimte is groot genoeg om voldoende afstand te kunnen houden.

.. maar mogelijk online

We volgen de aanwijzingen van de regering. Dit kan betekenen dat we vrij plotseling moeten besluiten om over te gaan op de online variant van de workshop. In principe kan het dus gebeuren dat je een online workshop krijgt, terwijl je je voor een ‘gewone’ workshop hebt ingeschreven. We beschouwen dit als overmacht. Met andere woorden: we gaan ervan uit dat je beseft dat deze gang van zaken tot de mogelijkheden behoort, en er (door je in te schrijven) mee instemt.

Goed ervaringen met online workshops
Natuurlijk zullen we na het besluit online te gaan zo snel mogelijk contact met je zoeken, zodat je weet waar je aan toe bent en zodat we samen naar creatieve oplossingen kunnen zoeken voor eventuele praktische problemen. Overigens hebben we inmiddels ervaring opgedaan met de online variant, en we weten dat we een goed en uitdagend alternatief kunnen aanbieden.

Wat kan ik verwachten van Socratisch Schrijven online?
Op de workshopdagen hebben we contact met elkaar via Zoom (waarvoor je een uitnodiging en een wachtwoord ontvangt). Je krijgt oefeningen die je ter plekke, voor jezelf, uitvoert. De trainer geeft aan hoeveel tijd je hebt en soms zetten we de microfoon uit zodat je voor jezelf kunt schrijven.

Het programma omvat twee dagen online begeleiding, oefeningen en inspiratie, zoals je die zou krijgen tijdens de workshop. Je zorgt zelf voor je lunch, en we hoeven geen ruimte te huren.

Compensatie
Om je daarvoor te compenseren omvat de digitale variant van de workshop een extra individuele (video)belsessie van maximaal 1 uur met Tanny of Marjan. Je kunt dan je hoogstpersoonlijke vragen en kwesties rond schrijven aan de orde stellen. Datum en tijdstip prikken we in gezamenlijk overleg.

NB: Zorg dat je je agenda tijdens de workshopdagen echt leeg houdt, zodat je je volledig en uitsluitend kunt concentreren op je project en ongestoord kunt schrijven. Dus geen telefoontjes tussendoor, geen email checken!