Onze methode

Schrijven is: met jezelf in dialoog gaan over de essentie van wat je bedoelt. Die stelling deed bij ons een licht op gaan. Al schrijvende ben je dus als het ware je eigen Socrates!

Wat is er Socratisch aan Socratisch Schrijven?
De Griekse filosoof Socrates is vooral bekend vanwege zijn methode van filosoferen: start vanuit je eigen ervaringen, redeneer serieus en zorgvuldig, betrek de wereld erbij, maar koppel steeds terug naar wat je zelf kent. Zo krijg je fundamenteel inzicht in je eigen ideeën.

Socrates spoort dus aan tot denken en redeneren, maar hij verliest zich nooit in dikdoenerij en leunt nooit op gezag. De verbinding met je eigen ervaringswereld blijft cruciaal. De lakmoesproef van een succesvol socratisch proces zit dan ook in een direct gevoel: ‘ja, zó zit het, nú snap ik het, dit strookt met mijn ervaringen’.

Langzaam denken, effectief schrijven
Deze methode van jezelf ondervragen passen wij toe in onze workshops. Hierin toets je concrete ervaringen aan een abstracte formulering. Dat leidt tot een vorm van langzaam denken, waarin je eerst misschien clichés tegenkomt en weer verwerpt, maar waarin je langzamerhand authentieke formuleringen vindt die passen bij wat jij, en alleen jij, wilt beweren.

Al schrijvende pendel je dus op en neer tussen een abstract thema en je eigen concrete ervaringen. Dat proces wekken we in workshops op – en brengen we verder.

Bovendien vullen we deze manier van werken aan met onze ervaringskennis van wat wérkt in teksten en wat niet. Wat mensen graag lezen, en wat niet. Die combinatie van denk- en schrijfvaardigheid maakt dat je veel effectiever gaat schrijven.

Schrijven met moed
Concreet durven zijn, abstract durven zijn: het vraagt allebei om moed. Alleen zo overstijg je de middelmaat.
Middelmatige teksten ontstaan als een tekst niet abstract genoeg óf niet concreet genoeg is. Wat krijg je dan? Vaagheid!

Concreter, specifieker, overtuigender
In onze trainingen werken we dus twee kanten uit: aan één kant maken we je teksten nog concreter, nog specifieker, nog beeldender. Aan de andere kant werken we aan de inhoud van wat je wilt beweren. Zo wordt jouw tekst scherper, preciezer, overtuigender.

Wil je meer weten? Mail ons.
Onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.
Bekijk ook ons andere aanbod.