Categorieën
Over schrijven

Waarom schrijven?

De meeste mensen geven na hun dertigste hun individualiteit op, aldus George Orwell zijn fameuze Why I write. Ze gaan leven voor anderen of worden opgeslokt door hun werk.

Categorieën
Over schrijven

Moet je altijd schrijven volgens een strak plan?

‘Als ik eerst een precies plan moet maken en dan pas mag gaan schrijven, dan is de lol eraf’, verzuchtte een deelnemer aan training Socratisch Schrijven. ‘Moet je altijd schrijven volgens een strak stramien, een vooropgezet plan?’

Categorieën
Over schrijven

‘Schrijven is zittenblijven totdat het er staat’

In onze trainingen citeren we hem vaak, deze uitspraak van Kees van Kooten: Schrijven is zitten blijven tot het er staat. Over het verschil tussen een lichtflits, een bliksemflits en een glimworm.  

Categorieën
Over schrijven

Organiseer je informatie met Scrivener

Wie een grote schrijfklus moet aanpakken, kan snel verzuipen in de informatie. Soms letterlijk: vele werkkamers zijn bezaaid met boeken, aantekeningen, kladjes. En soms ook digitaal: de pdf-files met mogelijk interessante info staan allemaal open – en vertragen je computer aanzienlijk. Wat te doen om je informatie goed te organiseren? Een goed hulpmiddel Het organiseren […]